Handleiding

Algemene instellingen :
Een keer drukken op “Set”:
DP-1: Afwisselend weergeven van tijd, datum en temperatuur.
DP-2: Alleen tijd weergeven (Cubique, Xavi, Trianglo). Alleen tijd en temperatuur weergeven
(Flatier).

“Set” langer ingedrukt houden:
Jaar
Maand/dag
Tijd

Alarm 1
Alarm 2
Alarm 3

Met de knoppen “Up” en “Down” kunt u de gegevens instellen, met de knop “set” kunt u schakelen
tussen de verschillende opties. Door de knoppen “Up” en “Down” ingedrukt te houden, kunnen de
gewenste gegevens sneller ingesteld worden.

Sluimerfunctie:
Alle wekkers komen met een sluimerfunctie. Elke keer dat een alarm afgaat, kunt u de
sluimerfunctie inschakelen door op een van de knoppen aan de achterkant te drukken. Om het
alarm uit te schakelen, dient u twee keer op een van de knoppen aan de achterkant te drukken.
Snoozen duurt 5 minuten en kan maximaal5 keer per alarm.

Dimmer:
De knop “Up” 3 seconden ingedrukt houden, daarna kunt u met de knoppen “Up” en “Down” het
juiste helderheidsniveau selecteren. Er zijn drie helderheidsniveaus – L3 is het laagste en L1 het
hoogste. De wekker wordt automatisch gedimd tussen 18:oo en o7:oo.
Temperatuurweergave:
Met de “Up” knop kan er tussen de temperatuurweergave in Fahrenheit en Celsius geschakeld
worden.

Batterijbesparende modus :
De “Down” knop kort indrukken. ON:SD betekent dat de batterijbesparende modus gebruik
wordt, –:SD betekent dat het LED-scherm altijd aanstaat. In batterijbesparende modus gaat het
scherm na een aantal seconden automatisch uit. Om het scherm weer op te laten lichten, is het
nodig om een klein geluid te produceren – door bijvoorbeeld in je handen te klappen of op de
wekker te tikken.